Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 128/2009 z dnia 31 lipca 2009 r.

Zarządzenie nr 128 /2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia  31 lipca 2009 roku

 

w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 88 z dnia 31 sierpnia 2007 roku, w sprawie zasad i trybu wydzierżawiania gruntów gminnych przeznaczonych na cele rolne na okres do 3 lat

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

zarządza co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 88 z dnia 31 sierpnia 2007 roku zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

Wysokość stawek czynszu dzierżawczego za 1 ha określa się i ustala w q żyta uwzględniając klasę i rodzaj gruntu według poniższego zestawienia:

 

      Grunty orne                                        Użytki zielone

 

Bonifikata gruntu

Przelicznik

q żyta/ha

 

Bonifikata gruntu

Przelicznik

q żyta/ha

kl II

3,3

 

kl II

3,3

kl III a

3,1

 

kl III

2,75

kl III b

2,4

 

kl IV

2,2

kl IV a

2,2

 

kl V

1,3

kl IV b

2,0

 

kl VI

1,1

kl V

1,3

 

 

 

Kl VI

1,1

 

 

 

 

 

§ 2. W zarządzeniu Nr 88z dnia 31 sierpnia 2007 r. zmienia się treść § 10, który otrzymuje brzmienie:

„Dla dzierżawców, którzy użytkują grunty o powierzchni do 2000 m2 na terenie miasta i do 1000m2 na terenie wsi (ogródek przydomowy itp.) ustala się stawkę czynszu w wysokości 0,15 zł /m2 /rok. W tym przypadku zapisu art. 7 ustawy o ustroju rolnym nie stosuję się.”

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi wydziału do spraw gospodarki gruntami i rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do umów dzierżawczych podpisywanych od września 2009 roku.

 

drukuj pobierz pdf