Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 47/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.47.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 lutego 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w związku z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz.1490),

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 22 lutego 2016 r. przetargów nieograniczonych ustnych na sprzedaż gminnych nieruchomości:

  1. prawa własności zabudowanej działki, położonej wRogoźnie przy ul. Rzeźnickiej 5 (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1003 o pow.315m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, - III przetarg,
  2. prawa własności niezabudowanej działki, położonej wRogoźnie przy ul. Wąskiej (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1677/3 o pow.722m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8, - II przetarg, 
  3. prawa własności niezabudowanych działek, położonych wRogoźnie przy ul. Południowej i projektowanej ul. Szafirowej (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr:2422/4 o pow.887m2, 2422/5 o pow.869m2, 2422/6 o pow.895m2, 2422/9 o pow.902m2, 2422/10 o pow.891m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2, - II przetarg,  

w składzie:

1. Marta Olęderek – Przewodnicząca 

2. Renata Bukowska – członek

3. Iwona Ostrowska – członek

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf