Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 24.02.2016 r. (GPiM.6733.2.2016.BR) w sprawie zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1351/9 i czę

Data : 24.02.2016 r.

Nasz znak: GPiM.6733.2.2016.BR

 

Obwieszczenie

Burmistrza Rogoźna

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami) , art. 10 § 1  i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 26) zawiadamiam, że zakończono postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia drogowego na terenie działki nr 1351/9 i części działek nr.nr. 1277/9 i 1277/3 położnych w Rogoźnie rejon ulic: Prusa, Sobolewskiego i  Księdza Werbla  wszczęte na wniosek

GMINY ROGOŹNO

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

w związku z powyższym informuję, że wszyscy zainteresowani przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia,  w  Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf