Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.64.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 10 marca 2016 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Uwzględniając opinie komisji o ofertach złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.31.2016 z dnia 1 lutego 2016 roku, dokonuję wyboru ofert i przyznaję określone kwoty dotacji na realizację wybranych zadań.

 

§ 2.

Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane wraz z określeniem wysokości przyznanych dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Niniejsze zarządzenie jest podstawą do niezwłocznego ogłoszenia wyników konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf