Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 87/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.87.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 07 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) art.38, art.39 ust.2, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w  związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/100/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2422/4, 2422/5, 2422/6, 2422/8, 2422/9 i 2422/10, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej  w trybie przetargowym, 

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym drugiego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 22 lutego 2016 r. w sprawie sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie w rejonie ul. Południowej (obręb geodezyjny ROGOŹNO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr:2422/4 o pow.887m2, 2422/5 o pow.869m2, 2422/6 o pow.895m2, 2422/9 o pow.902m2 i 2422/10 o pow.891m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2 przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą do trzeciego przetargu:

1.   działki nr   2422/4 pow.887m2 w wysokości 32.000,00zł

2.   działki nr   2422/5 pow.869m2 w wysokości 30.000,00zł

3.   działki nr   2422/6 pow.895m2 w wysokości 30.000,00zł

4.   działki nr   2422/9 pow.902m2 w wysokości 32.000,00zł

5.   działki nr   2422/10 pow.891m2 w wysokości 32.000,00zł

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

 

§ 3.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Ceny wywoławcze zawierają koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży ww. działek gruntu.

 

§ 5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf