Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zamówienia publiczne do 2020 r.: Zapotrzebowanie na usługę wymiany podzespołów do wielofunkcyjnego urządzenia Develop Ineo +280 - zakończone

Numer sprawy: INTZ.271. 29.2016

Rogoźno, dnia 18.04.2016 r.

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Działając na podstawie § 2 pkt. 2.2 Zarządzenia nr OR.0050.1.91.2014 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 maja 2014 roku Gmina Rogoźno informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego dla zadnia pn. „Zapotrzebowanie na usługę wymiany podzespołów do wielofunkcyjnego urządzenia Develop Ineo +280”.

 

1. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 złożoną przez BLACKLINE ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin na kwotę brutto: 2 884,35 zł brutto. (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote i 00/35).

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, przy zastosowaniu jedynego kryterium wyboru oferty - najniższa cena (waga 100 %) wybrany Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenowo ofertę na wykonanie zamówienia. Najkorzystniejsza oferta otrzymała największą liczbę punktów.

Nr oferty i nazwa wykonawcy

Razem pkt (liczba pkt w kryterium cena 100 %)

Kwota brutto

Oferta nr 1

BLACKLINE

ul. Niemcewicza 26

71-520 Szczecin

100

2.884,35 zł brutto

Oferta nr 2

KRAM BSH Sp. z o. o. Sp. Komandytowa

ul. Powstańców Wielkopolskich 16A

64-520 Obrzycko

-

1.082,40 zl brutto

Oferta nr 3

Komputer-System Marzena Czarnecka

ul. Wielka Poznańska 5

64-610 Rogoźno

72,33

3.988,00 zł brutto

2. Do udziału w postępowaniu zaproszono 5 Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakresem objętym przedmiotem zamówienia. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty. Zmawiający dopuścił złożenie ofert w formie elektronicznej lub w formie pisemnej. Po dokonaniu badania ofert Zamawiający stwierdził, że przedstawiona oferta nr 2 mimo, że zaoferowana oferta była najniższą ceną, to nie spełnia kryteriów wyznaczonych przez Zamawiającego, gdyż Wykonawca przedstawił jedną wspólną cenę dla trzech podzespołów będąc zamiennikami. W związku z powyższym Zamawiający odrzuca ofertę nr 2 z uwagi na niezgodność oferty z treścią postępowania.

3. Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wystawieniu zlecenia.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

/-/ mgr Roman Szuberski

 

drukuj pobierz pdf