Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2015: Zarządzenie Nr 260/2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.260.2015

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 31 grudnia 2015 roku

 

w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. tekst Dz. U. z dnia 01.10.2015rr. poz. 1515, poz. 1890 ) i § 6 - załącznika do Uchwały Nr XXXVI / 249 / 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r - tj. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr.96, poz. 1443 z dnia 14.05.2009r.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dyrektorom placówek oświatowych przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016r. w wysokości:

a)    Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie

20,00 % wynagrodzenia zasadniczego

b)   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie

20,00 % wynagrodzenia zasadniczego

c)    Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie

17,00 % wynagrodzenia zasadniczego

d)   Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie

20,00 % wynagrodzenia zasadniczego

e)    Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie

20,00 % wynagrodzenia zasadniczego

f)    Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach

17,00 % wynagrodzenia zasadniczego

g)   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku

17,00 % wynagrodzenia zasadniczego

h)   Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie

16,50 % wynagrodzenia zasadniczego

i)     Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie

16,50% wynagrodzenia zasadniczego

j)     Dyrektor Przedszkola w Parkowie

16,50 % wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf