Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 103/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajemsali przy remizie OSP w Pruścach

Zarządzenie Nr OR.0050.1.103.2016
Burmistrza Rogoźna
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za wynajemsali przy remizie OSP w  Pruścach

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. DZ.U. z 2016 r. poz446) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam następujące opłaty za wynajem sali przy remizie OSP:

 1. Jednorazowe obejmujące maksymalnie 3 doby:

1)      dla osób fizycznych, prawnych z poza terenu gminy i sołectwa – 80 zł,

2)      dla mieszkańców danego sołectwa  - 40 zł.

 1. Godzinowe 10 zł obejmujące maksymalnie do 8 godzin.
 2. Opłaty za media wg wskazań liczników i cen obowiązujących.
 3. Wynajem sali na pogrzebiny – jeżeli zmarły był mieszkańcem sołectwa – pobiera się tylko opłatę za media.
 4. Do w/w stawek dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.

 

§ 2.

Nie pobiera się opłat za:

 1. imprezy samorządowe,
 2. zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 3. szkolenia OSP,
 4. spotkania organizacji i stowarzyszeń lokalnych,
 5. szkolenia rolników,
 6. inne imprezy społecznie użyteczne – za zgodą Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3.

Dokument potwierdzający wynajem sali stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia, który będzie podstawą wystawienia faktury.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi OSP.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych sołectwa i w sali OSP.


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.1.103.2016
Burmistrza Rogoźna z dnia 25 kwietnia 2016 roku

 

Protokół z wynajęcia sali

 1. Dane wynajmującego:

Gmina Rogoźno

ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno

reprezentowaną przez:
Prezesa OSP  ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

 

2. Dane najemcy:

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………………

PESEL:  …………………………………………………………………………………………………

 

3. Prezes OSP …………………………………. udostępnia pomieszczenie sali  przy remizie OSP w celu ……………………………………………………………………………………
w  terminie ………………………………………………………...           

 

4. Najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu kwotę wynajmu sali  w kwocie ……………… złotych netto (słownie ……………………………………………………) oraz koszt zużycia mediów według wskazań liczników.

 

Stan licznika przed wynajęciem

Stan licznika po wynajęciu

Zużycie

woda

 

 

 

wywóz nieczystości płynnych/ kanalizacja

 

 

 

energia

 

 

 

gaz

 

 

 

 

5. Wynajmujący zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego protokołu z wynajmu sali.

 

6. Kwota, o której mowa w punkcie 4 po doliczeniu obowiązujących stawek podatku VAT, płatna będzie na konto Urzędu w nieprzekraczalnym terminie podanym na fakturze.

 

7. Wszelkie szkody wynikłe w trakcie korzystania z pomieszczeń ponosi najmujący.

 

Niniejszy protokół  stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

 

……………………………………………….        

(Najemca)                                                                                         (Wynajmujący)

 

drukuj pobierz pdf