Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 109/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. K

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.109.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 04 maja 2016 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.2015r. poz.2164,) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa  budynku pawilonu lekcyjnego przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe dla usług socjalno-oświatowych – roboty zewnętrzne etap III”

w składzie:

Przewodniczący - Tadeusz Zygmunt

Sekretarz - Paweł Andrzejczak

Członek - Maria Domagalska

Członek-Dorota Ślachciak

Członek - Eugeniusz Cieszyński

 

§ 2.

 Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia
  1. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji
  2. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 3.

 Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych
 2. sporządzanie protokołu z postępowania
 3. przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 4.

 Do zadań członka komisji, o którym mowa w § 1, należy w szczególności:

 1. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań ekonomicznych i finansowych
 2. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności
 3. dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno-prawnych
 4. dokonanie oceny merytorycznej ofert

 

§ 5.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf