Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 119/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 maja 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr OR.0050.1.119.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 9 maja 2016 r.

 

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446) oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powołanej zarządzeniem nr OR.0050.1.9.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 stycznia 2015 r., w sposób następujący:

  1. odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Daniela Lisa,
  2. powołuje się w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kamilę Pierwołę.

§ 2

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, po uwzględnieniu zmian, o których mowa w § 1, wchodzą następujące osoby:

  1. Maria Stachowiak – Przewodnicząca Komisji,
  2. Małgorzata Kasprzak – Wiceprzewodnicząca Komisji,
  3. Kamila Pierwoła – Sekretarz,
  4. Małgorzata Filipiak – członek Komisji,
  5. Ewelina Kowalska – członek Komisji,
  6. Piotr Warnke – członek Komisji,
  7. Iwona Nowak – członek Komisji,
  8. Edmund Kuźniak – członek Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf