Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunaln

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.124.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 13 maja 2016 r.

 

Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogoźno” w składzie:

 Przewodniczący – Piątkowski Roman

Sekretarz – Andrzejczak Paweł

Członek – Tomaszewska Renata

Członek – Ślachciak Dorota

Członek – Magdziarz Beata

 

§ 2.

 Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:

 1. Dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.
 2. Nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji.
 3. Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 3.

Do zadań sekretarza należy w szczególności:

 1. Dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalnych.
 2. Sporządzenie protokołu z postępowania.
 3. Przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezębnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 4. Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 4.

Do zadań komisji, o których mowa w § 1, należy w szczególności:

 1. Dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełnienia wymagań ekonomicznych i finansowych.
 2. Dokonanie oceny ofert pod kątem względem rachunkowym, w tym terminów i warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności.
 3. Dokonanie oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich wymagań formalno - prawnych.
 4. Dokonanie oceny merytorycznej ofert.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf