Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - działki nr 1705/2 i 1705/3 w Rogoźnie

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.

Położenie

Przedmiot zbycia

(nr działki, pow. w m2) nr KW

Cena wywoławcza netto

Przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

ul. Wąska i Poprzeczna

 m. Rogoźno

/ obręb ROGOŹNO

 

1705/2

o pow.662m2

30.000,00zł

zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze między ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.) działki nr: 1705/2 i 1705/3 położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN-7 o przeznaczeniu:  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

w zasadach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków wyżej powołanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działki nr: 1705/2 i 1705/3 znajdują się w granicach strefy ‘’A’’ ścisłej ochrony konserwatorskiej.

 - przetarg nieograniczony ustny,

 - nabywcy ponoszą 23% podatek VAT naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny,

 - ustalone ceny wywoławcze są cenami netto,

 

1705/3

o pow.584m2 

29.000,00zł

powyższe działki objęte są księgą wieczystą KW PO1O/00024725/5

 Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 18 maja 2016 r. do dnia 08 czerwca 2016 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy upływa z dniem 29 czerwca 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf