Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/285/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 roku w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Uchwała Nr XLIII/285/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 24 sierpnia 2009r.

w sprawie poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz §31 ust.1 pkt.2 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie,stanowiącego załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno, Uchwała nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj.Wielk. z 2001r. Nr 112,poz.2145 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:


§1. 1. Popieramy stanowisko Zarządu Zawiązku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu wyrażone w uchwale Nr XII/66/09 z dnia 17 marca 2009r. na temat potrzeby pilnej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, w sprawie zmiany terminów ustawowych, o których mowa w art.30a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, aby:

  • kwota różnicy była wypłacana w terminie do dnia 31 stycznia (art. 30a ust.3),

  • sprawozdanie było sporządzane w terminie do dnia 10 lutego (art. 30a ust.4).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf