Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 128/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.128.2016

Burmistrza Rogoźna

 z dnia 19 maja 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze kolejnego ustnego przetargu nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446) art.38, art.39 ust.1, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w  związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2, Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) oraz Uchwały Nr XIX/155/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 34/1, 34/2 i 34/4, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym, 

Zarządzam, co następuje:

 

§1.

Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego w dniu 14 kwietnia 2016 r. w sprawie sprzedaży 3 (trzech) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Biniewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny PRUŚCE)w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr:34/1 o pow.1.228m2, 34/2 o pow.975m2 i 34/4 o pow.707m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00028489/6 przystępuję do sprzedaży ww. działek w drodze drugiego ustnego przetargu nieograniczonego.

 

§2.

Ustalam cenę wywoławczą do drugiego przetargu:

 

1.działki nr 34/1 pow.1.228m2 w wysokości 23.000,00zł

2.działki nr 34/2 pow.975m2 w wysokości 19.000,00zł

3.działki nr 34/4 pow.707m2 w wysokości 14.000,00zł

 

Ustalone w oparciu o operat szacunkowy ceny są cenami netto.

 

§3.

Nabywca na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz.1608) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf