Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 130/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr OR.0050.1.130.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 maja 2016 r.

 

w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję decydującą o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, w składzie:

  1. Przedstawiciel organu prowadzącego - Renata Tomaszewska (pełnomocnik ds. oświaty),
  2. Przedstawiciel ZEAPO - Zbigniew Heydrych (dyrektor ZEAPO),
  3. Przedstawiciel dyrektorów szkół – Iwona Rzańska (dyrektor SP 3) ,
  4. Przedstawiciel dyrektorów przedszkoli - Anna Matoga (dyrektor przedszkola nr 1),
  5. Przedstawiciel związków zawodowych - Małgorzata Nowak (ZNP),
  6. Przedstawiciel związków zawodowych - Danuta Karolak (NSZZ „Solidarność”)

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza.

 

§ 3.

Traci Moc Zarządzenie Nr OR.0050.1.234.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji decydującej o podziale środków przeznaczonych w budżecie gminy na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf