Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 01.06.2016 r. (GPiM.6733.7.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki

Data: 01.06.2016 r.

Nasz znak: GPiM.6733.7.2016.BR

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ROGOŹNA

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 ze zmianami)  oraz   art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t. Dz. U. z 2016r. , poz. 23) podaję do publicznej wiadomości, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej na terenie działki nr 1251/2 położnej w rejonie ul. Południowej  w  obrębie  ewidencyjny 0001 Rogoźno wszczęte na wniosek

AQUABELLIS Sp. z o.o.

ul. Lipowa 55, 64-610  Rogoźno

Zainteresowani mogą zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19a w godzinach urzędowania: poniedziałki 800 – 1800, wtorek-piątek 700-1500 w terminie 14 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, w pobliżu miejsca inwestycji oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf