Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 141/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 r. w sprawie oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu

Zarządzenie Nr OR.0050.1.141.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 3 czerwca 2016 r.

 

w sprawie: oddania w najem nieruchomości, w drodze bezprzetargowej stanowiącej mienie Gminy Rogoźno oraz wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446) w związku z § 3 ust. 1 pkt 5, uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości:

  • lokal użytkowy nr 13 o pow. 30,49 m2 znajdujący się w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie,

przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których położenie, dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 141 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 czerwca 2016 roku.

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Czynsz

Uwagi

Działka Nr 1508/2

KW PO10/00037127/7

Rogoźno

ul. Kościuszki 41

lokal użytkowy nr 13 pow. 30,49 m2

lokal nr 13 – piętro

Stawka  czynszu wynosi

1 zł/m2/rok + VAT.

Termin wpłaty czynszu – z góry

Oddanie lokalu użytkowego w najem na okres do 3 lat Lokalnej Organizacji Turystycznej "BIAŁY KRUK"

 

drukuj pobierz pdf