Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 175/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.175.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 lipca 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446), art.35, art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.3114) oraz Uchwały Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego niżej wymienionych nieruchomości, położonych na terenie gminy Rogoźno dla których ustalam następujące ceny wywoławcze:

Lp.

nr ewidencyjny działki

powierzchnia [ha]

lokalizacja

księga wieczysta

cena wywoławcza

1.

86

0,2400

BUDZISZEWKO

PO1O/00025429/7

15.000,00zł

2.

88

0,2800

BUDZISZEWKO

PO1O/00025429/7

16.000,00zł

3.

197

0,1636

DZIEWCZA STRUGA

PO1O/00026467/2

40.000,00zł

4.

269

0,1600

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

35.800,00zł

5.

273/1

0,1632

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

36.500,00zł

6.

274

0,1500

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

34.000,00zł

7.

155/2

0,2500

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

25.000,00zł

8.

155/3

0,2500

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

25.000,00zł

9.

155/4

0,2500

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

25.000,00zł

10.

155/5

0,2500

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

25.000,00zł

11.

72/2

0,2600

KAZIOPOLE

PO1O/00027204/8

12.500,00zł

Ceny zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe i stanowi cenę brutto.

 

§ 2.

Sprzedaże podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

 

§ 3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§ 4.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl link- NIERUCHOMOŚCI-OFERT / wykazy nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa, najem, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf