Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 176/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 lipca 2016 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.176.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 06 lipca 2016 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze ustnego przetargu ograniczonego, ustalenia cen wywoławczych i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446), art.35, art.38, art.40 ust.2a, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), art.2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.), w  związku z §2 ust.1 i ust.2 pkt 2 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz.3114) oraz Uchwały Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,  

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu ograniczonego niżej wymienionych nieruchomości, położonych na terenie gminy Rogoźno dla których ustalam następujące ceny wywoławcze:

Lp.

nr ewidencyjny działki

powierzchnia [ha]

lokalizacja

księga wieczysta

cena wywoławcza

1.

33/3

1,9320

BINIEWO

PO1O/00028489/6

81.000,00zł

2.

37/7

0,2300

CIEŚLE

PO1O/00024950/1

211.500,00zł

37/8

0,0900

37/10

0,2800

37/11

3,6600

3.

106

2,0900

GARBATKA

PO1O/00024344/0

62.000,00zł

4.

155/6

0,8989

GOŚCIEJEWO

PO1O/00025417/0

83.000,00zł

5.

480

0,5600

JARACZ

PO1O/00028491/3

11.000,00zł

6.

481

0,5600

JARACZ

PO1O/00028491/3

11.000,00zł

7.

489

0,5200

JARACZ

PO1O/00028491/3

10.000,00zł

8.

491

0,5300

JARACZ

PO1O/00028491/3

10.500,00zł

9.

190

3,2400

KAZIOPOLE

PO1O/00026466/5

171.000,00zł

10.

71/14

0,1798

KAZIOPOLE

PO1O/00026466/5

19.500,00zł

72/7

0,4509

11.

112

1,2800

PARKOWO

PO1O/00025706/3

68.500,00zł

12.

342

0,9900

STUDZIENIEC

PO1O/00028487/2

30.000,00zł

13.

95

3,4700

TARNOWO

PO1O/00025707/0

92.000,00zł

Ceny zostały ustalone w oparciu o operaty szacunkowe i stanowi cenę brutto.

 

§ 2.

Sprzedaże podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).

 

§ 3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponoszą nabywcy działek.

 

§ 4.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz opublikowany na stronie internetowej www.rogozno.pl link- NIERUCHOMOŚCI-OFERT / wykazy nieruchomości – sprzedaż, dzierżawa, najem, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf