Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Burmistrz  Rogoźna

WYKAZ

nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

 

Lp.

Położenie

przedmiot zbycia (nr działki, pow. w ha) nr KW

oznaczenieużytku zgodnie  z ewidencją gruntów

cena wywoławcza brutto

przeznaczenie nieruchomości

warunki sprzedaży / uwagi

1

2

3

4

5

6

7

1.

BINIEWO

/obręb Pruśce

33/3

o pow.1,9320ha

KW PO1O/00028489/6

Ls VI

(0,4900ha) – lasy

ŁVI

(0,2200ha) - łąki trwałe

RV

(0,7220ha)

RVI

(0,5000ha) - grunty orne

 

81.000,00 zł

- brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość w części położona jest na terenie o użytkowaniu:

a) łąki i pastwiska,  

b) lasy, w kierunkach zagospodarowania przestrzennego ww. studium w części położona na terenie oznaczonym symbolem M – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.),

- działka nr 33/3w większej części dotychczas uprawiana rolniczo,

- dla zbywanej działki nr 33/3 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

2.

CIEŚLE

ul. Potulicka

/obręb CIEŚLE

37/7 o pow.0,2300ha

RV

(0,0100ha) - grunty orne

RVI

(0,2200ha)– grunty orne

211.500,00 zł

- działki 37/7 i 37/8 objęte są decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GPiM.6733.1.2015.BR z dn. 05.05.2015 r. polegającą na budowie linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z linią światłowodową i stacją kontenerową, 

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość w położona jest  w części na terenie o użytkowaniu tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl., a w pozostałej  części położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej, w kierunkach ochrony walorów kulturowych studium nieruchomość w części położona jest na obszarze występowania stanowisk archeologicznych,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.),

- działka nr:37/7, 37/8, 37/10 i 37/11 dotychczas uprawiane rolniczo,

- przez teren działek nr: 37/7 i 37/8 wzdłuż drogi przebiega podziemny gazociąg,

- przez nieruchomość przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne oparte na dwóch słupach,

37/8  o pow.0,0900ha

RVI – grunty orne

37/10 o pow.0,2800ha

 

RV

(0,2700ha) - grunty orne

RVI

(0,0100ha) – grunty orne

 

37/11 o pow.3,6600ha

RV – grunty orne

powyższa nieruchomość o łącznej pow.4,2600ha objęta jest KW PO1O/00024950/1

3.

GARBATKA

/obręb Garbatka

106

o pow.2,0900ha

KW PO1O/00024344/0

RV – grunty orne

62.000,00 zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:  tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

 

 

-sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

 

- działka nr 106 dotychczas uprawiana rolniczo,

 

- dla zbywanej działki nr 106 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

 

4.

GOŚCIEJEWO

/obręb Gościejewo

155/6

o pow.0,8989ha

KW PO1O/00025417/0

RIVa – grunty orne

83.000,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona na obszarze oznaczonym symbolem P/U/M o przeznaczeniu: tereny o wiodącej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów / tereny o wiodącej funkcji usługowej, w tym usług o charakterze publicznym / tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowej,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

- działka nr 155/6 dotychczas uprawiana rolniczo ,

- przez nieruchomość przebiega podziemny gazociąg, podziemny wodociąg  oraz napowietrzna i podziemna linia telekomunikacyjna,

- przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży działka155/6 zostanie obciążona stosowną służebnością przesyłu w przebiegu sieci wodociągowej na rzecz Aquabellis Sp. z o.o.

5.

JARACZ

/obręb Jaracz

480

o pow.0,5600ha

KW PO1O/00028491/3

N

(0,1800ha) – nieużytki

ŁV

(0,3800ha)

- łąki trwałe

11.000,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

- działka 480 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2100 z późn.  zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienienieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

6.

JARACZ

/obręb Jaracz

481

o pow.0,5600ha

KW PO1O/00028491/3

N

(0,0600ha) – nieużytki

Lz

(0,5000ha)

- grunty zadrzewione i zakrzewione

 

11.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

- działka 481 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2100 z późn.  zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki

7.

JARACZ

/obręb Jaracz

489

o pow.0,5200ha

KW PO1O/00028491/3

ŁV

(0,3000ha) – łąki trwałe

ŁVI

(0,1900ha)

- łąki trwałe

W

(0,0300ha)

- rowy

10.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

- na działce częściowo zlokalizowany rów melioracyjny,

- działka 489 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2100 z późn. zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

 

8.

JARACZ

/obręb Jaracz

491

o pow.0,5300ha

KW PO1O/00028491/3

ŁV

(0,4300ha) – łąki trwałe

ŁVI

(0,0900ha)

- łąki trwałe

W

(0,0100ha)

- rowy

10.500,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka”

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru Natura 2000 – Puszcza Notecka,

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zpóźn. zm.),

- na działce częściowo zlokalizowany rów melioracyjny,

- działka 491 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp do drogi publicznej zapewniony poprzez:

a) art. 29 ust. 3 pkt.7 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.2100 z późn. zm.), poprzez grunt leśny,

b) ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu, której koszt ustanowienia ponosi nabywca działki.

 

9.

KAZIOPOLE

/obręb Kaziopole

190 o pow.3,2400ha

KW PO1O/00026466/5

RIIIa

(0,5500ha) – grunty orne

RIIIb

(1,5700ha)

- grunty orne

RIVa

(1,1200ha) - grunty orne

171.000,00zł

- brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

b) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IV kl. podlegających ochronie prawnej,      

 

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zepóźn. zm.),

- działka 190dotychczas uprawiana rolniczo,

- w wschodniej części działki znajduję się słup z napowietrzna linią elektroenergetyczną SN,

10.

KAZIOPOLE

/obręb Kaziopole

71/14

o pow.0,1798ha

RIVa

(0,1017ha) – grunty orne

W-RIVa

(0,0156ha)

- rowy

RIVb

(0,0625)ha - grunty orne

19.500,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.

 

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zepóźn. zm.),

- działki nr 71/14 i 72/7 dotychczas uprawiana rolniczo,

- na części działek znajduję się rów melioracyjny,

- dla zbywanych działek zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

72/7 o pow.0,4509ha

RIVa

(0,4144ha) – grunty orne

W-RIVa

(0,0289ha) - rowy

RIVb

(0,0076)ha – grunty orne

powyższa nieruchomość o łącznej pow.0,6307ha objęta jest KW PO1O/00026466/5

11.

PARKOWO

/obręb Parkowo

112 o pow.1,2800ha

KW PO1O/00025706/3

RIIIb

(0,8800ha) grunty orne

RIVa

(0,2900ha)

- grunty orne

RV

(0,1100)ha - grunty orne

 

68.500,00zł

- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:

 a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

b)    tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb wysokich klas bonitacyjnych III i IV kl. podlegających ochronie prawnej, 

w kierunkach ochrony walorów kulturowych studium nieruchomość w części położona jest na obszarze występowania stanowisk archeologicznych

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zepóźn. zm.),

- działka nr 112 dotychczas uprawiana rolniczo,

- na terenie działki w północno – zachodnim narożniku zlokalizowana jest przepompownia ścieków „Parkowo nr 2”, przez teren działki przebiega podziemna sieć wodociągowa i kanalizacyjna wzdłuż drogi,

- przed zawarciem umowy notarialnej sprzedaży działka112 zostanie obciążona stosowną służebnością przesyłu w przebiegu sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków na rzecz Aquabellis Sp. z o.o.

 

12.

STUDZIENIEC

/obręb Studzieniec

342 o pow.0,9900ha

KW PO1O/00028487/2

ŁIII

(0,0700ha)

- łąki trwałe

ŁIV

(0,9200)ha - łąki trwałe

30.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,   

 -  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu: łąki i pastwiska,

- nieruchomość znajduję się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko – Wągrowiecka” - nieruchomość w części zlokalizowana jest w strefie zewidencjowanego stanowiska archeologicznego objętego ochroną konserwatorską,

 

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zepóźn. zm.),

- działka nr 342 dotychczas uprawiana rolniczo,

13.

TARNOWO

/obręb Tarnowo

95 o pow.3,4700ha

KW PO1O/00025707/0

LsV

(0,1100ha) - lasy

RV

(1,4000ha)

- grunty orne

RVI

(1,9600ha) - grunty orne

92.000,00zł

-  brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie o użytkowaniu:

a) tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej o przewadze występowania gleb niższych klas bonitacyjnych V i VI kl.,

b) łąki i pastwiska,

 

- przetarg ograniczony ustny do podmiotów wymienionych w art.2a  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.803 z późn. zm.),

- sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 zepóźn. zm.),

- działka nr 95 w większej części dotychczas uprawiana rolniczo,

- dla zbywanej działki nr 95 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) i podanodo publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 06 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2016 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2  ww. ustawy upływa z dniem 18 sierpnia 2016 r.

 

Rogoźno, dnia 06 lipca 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf