Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 179/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 08 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr OR.0050.1.179.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 8 lipca 2016 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ma stopień nauczyciela mianowanego

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla mgr Anny Grewling - nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie, ubiegającej się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w składzie:

  1. mgr Renata Tomaszewska - przewodniczący - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
  2. mgr Kazimierz Baczyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3. mgr Krystyna Golon – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie,
  4. eksperci:
    1. mgr Krystyna Bukowska,
    2. mgr Elżbieta Kowala.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf