Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 22.07.2016 r. (GPiM.6733.6.2016.BR) o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie polegającej na budowie linii elektroenerge

Data: 22.07.2016 r.

Nasz znak: GPiM.6733.6.2016.BR

 

Obwieszczenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (j.t.Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam o wydanych postanowieniach uzgadniających

projekt decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN-15kV napowietrznej na terenie działek o nr ewid. 75, 163, 139/1, 116, 117/4, 109 i 156/4 w miejscowości Boguniewo przez:

  • Zarząd Powiatu w Obornikach: z upoważnienia Zarządu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach: Postanowienie nr 87/2016 z dnia 22.06.2016 r. znak ZDP.4.5427/105/2016 – data wpływu do Urzędu  23.06.2015 r.
  • Wielkopolski Zarząd Melioracji  i Urządzeń Wodnych Inspektorat  w Obornikach z siedzibą w Przyborowie: pismo z dnia 24.06.2016 r. Nr I.O.4601/121/2016- data wpływu do Urzędu 29.06.2015 r.

Jednocześnie na podstawie  art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. , poz.23 ze zmianami) zawiadamia się, że wszyscy zainteresowani przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia,  w  Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - KPA, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

 

drukuj pobierz pdf