Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 29.08.2016 r. (GPiM.6733.9.2016.BR) o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia

Data: 29.08.2016 r.

Nasz znak: GPiM.6733.9.2016.BR

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ROGOŹNA

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. , poz. 23 ze zm.)   zawiadamiam przez podanie do publicznej wiadomości, że  na wniosek z dnia 29.03.2016 r. – data wpływu do Urzędu 22.08.2016 r.  złożonego przez Pana Pawła Trzaskawkę prowadzącego firmę pod nazwą PHU Cieplik-Bud, ul. 22 Lipca 29, 62-220 Niechanowo reprezentującego inwestora

Polską Spółkę Gazownictwa
Oddział w Poznaniu
ul. Grobla 15
61-859 Poznań

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 na terenie działek nr. 372 i 307 położnych w obrębie ewidencyjnym Garbatka.

Informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z przebiegiem planowanej inwestycji w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul. Nowa 2, I piętro, pokój nr 19 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia umieszczenia obwieszczenia: na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, na tablicy ogłoszeń w sołectwie oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

drukuj pobierz pdf