Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/287/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

Uchwała nr XLIII/287/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

 z dnia 24 sierpnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,ze zmianami)  w związku z § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r. ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w trybie bezprzetargowym, działki gruntu nr 942/2 o powierzchni 438m2 położonej przy ul. Wyszyńskiego w Rogoźnie, na rzecz użytkownika wieczystego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 


Uzasadnienie do

uchwały Nr XLIII/287/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie  bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Rada Miejska w § 4. pkt 7 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, których wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza jednorazowo kwotę wynoszącą 10.000 zł. Przeznaczona do sprzedaży działka jest własnością Gminy Rogoźno. Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno dla przedmiotowej działki nie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30.04.2008r. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem „MU”- tereny z wiodącą funkcją mieszkaniowo-usługową. Wartość w/w nieruchomości przewyższa kwotę 10.000zł w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

drukuj pobierz pdf