Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 241/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.241.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie: ustalenia wartości wskaźników procentowych do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i § 6 załącznika do Uchwały Nr XXXVI/249/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 96, poz. 1443 z dnia 14 maja 2009 r.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Dyrektorom placówek oświatowych przyznaje się dodatek motywacyjny na okres od dnia 01 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w wysokości:

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie - 20,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  2. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie - 20,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  3. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Rogoźnie - 17,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  4. Dyrektor Zespołu Szkół w Parkowie - 20,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  5. Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie - 20,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruścach - 17,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Budziszewku - 17,00 % wynagrodzenia zasadniczego
  8. Dyrektor Przedszkola Nr 1 w Rogoźnie - 16,50 % wynagrodzenia zasadniczego
  9. Dyrektor Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie - 16,50 % wynagrodzenia zasadniczego
  10. Dyrektor Przedszkola w Parkowie - 16,50 % wynagrodzenia zasadniczego

 

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się zastępcy Burmistrza Rogoźna.

 

§ 3 .

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf