Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 249/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.249.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 września 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w związku z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490),

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Powołuję komisje przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 16 września 2016 r. przetargów nieograniczonych ustnych na sprzedaż nieruchomości gminnych:

a)      prawa własności niezabudowanych działek, położonych wBiniewie, gm. Rogoźno(obręb PRUŚCE), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 34/1 o pow.1.228m2, 34/2 o pow.975m2 i 34/4 o pow.707m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00028489/6, - III przetarg, 

b)      prawa własności niezabudowanych działek, położonych wRogoźnie przy ul. Spokojnej (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2051/2 o pow.1.601m2 i 2053/2 o pow.1.580m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3, - II przetarg,  

w składzie:

  1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 
  2. Marta Olęderek - członek
  3. Iwona Ostrowska - członek

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf