Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna z dnia 21.09.2016 r. (GPiM.6733.9.2016.BR) o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnien

Data: 21.09.2016 r.

Nasz znak: GPiM.6733.9.2016.BR

Obwieszczenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zmianami) i art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) zawiadamiam, że zakończono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 SDR11 na terenie działek nr.nr. 372 i 307 położnych w obrębie ewidencyjnym Garbatka  wszczęte na wniosek Pana Pawła Trzaskawkę prowadzącego firmę pod nazwą PHU Cieplik-Bud, ul. 22 Lipca 29, 62-220 Niechanowo reprezentującego inwestora

Polską Spółkę Gazownictwa

Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15

61-859 Poznań

w związku z powyższym informuję, że strony postępowania  przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, ul.Nowa 2, I piętro, pokój nr 19a w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od dnia umieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Garbatka oraz na BIP Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

drukuj pobierz pdf