Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/290/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej

Uchwała nr  XLIII/290/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 7 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami),

 

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości  34%,  od należnej gminie opłaty wynoszącej 24,480,00zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1472/3 o pow. 1283m2 położonej przy ul. Seminarialnej w Rogoźnie, objętej księgą wieczystą KW PO10/00025444/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 12 oraz częścią dwóch segmentów boksów garażowych.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały Nr  XLIII/290/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rogoźnie zwróciła się z wnioskiem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1472/3, z zastosowaniem bonifikaty 34%. Wysokość bonifikaty postulowanej przez wnioskodawcę   znajduje odzwierciedlenie w stawkach bonifikat proponowanych przez Burmistrza Rogoźna wynikających z wyliczenia przedstawionego w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – stosownie do wykorzystanych lat użytkowania wieczystego. Przedmiotowy teren Spółdzielnia użytkuję od 25 lat, wnioskodawcy prawo użytkowania wieczystego nieruchomości nabyli aktem notarialnym repertorium A nr 963/84r. z dnia 14 grudnia 1984r. Kwota opłaty stanowi różnice pomiędzy  wartością rynkową prawa własności gruntu, a wartością rynkową prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przedmiotowa nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie do dnia 14.12.2083r. 

Udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, możliwe jest na podstawie art. 4 ust. 7, pkt.2,  ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami). 

 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

 

 

drukuj pobierz pdf