Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXX/276/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 235 i 236 w Rogoźnie

UCHWAŁA NR  XXX/276/2016

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 21 września 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 235 i 236 w Rogoźnie.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016r. poz. 446 ) oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015r. poz.1774 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 2 uchwały nr  XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym działek nr 235 i 236 o łącznej pow. 1,9646 ha do 31.08.2017r.,objętych księgą wieczystą nr KW PO1O/00025029/3 położonych w Rogoźnie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXX/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 21 września 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ustawodawca nałożył obowiązek podjęcia uchwały Rady w przypadku, gdy po umowie dzierżawy zawartej na czas oznaczony do lat 3, strona zawiera kolejną umowę, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowy dzierżawca złożył wniosek o ponowne wydzierżawienie przedmiotowej  nieruchomości na cele rolnicze. W nawiązaniu do powyższego podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf