Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 259/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników j

Zarządzenie Nr OR.0050.1.259.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 21 września 2016 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Zmieniam zarządzenie nr 91/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek i zakładów budżetowych Gminy Rogoźno, zmienione zarządzeniem nr OR.0050.1.185.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 lipca 2016 r., w ten sposób, że w § 1 zarządzenia po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.”.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf