Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 272/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 października 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.272.2016

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 05 października 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza

 

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz Uchwały nr XXXVI/266/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 sierpnia 2005 r., w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli uczących w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno.

 

§ 1.

Powołuję komisję opiniującą wnioski o przyznanie Nagród Burmistrza w składzie:

  1. Renata Tomaszewska – zastępca burmistrza, pełnomocnik d.s. oświaty
  2. Zbigniew Heydrych - dyrektor CUW
  3. Wioletta Kinach - CUW
  4. Marek Jagoda – sekretarz gminy
  5. Jarosław Łatka – radny Rady Miejskiej
  6. Łukasz Zaranek – przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury RM
  7. Katarzyna Erenc-Szpek – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej RM
  8. Adam Nadolny – przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa RM
  9. Danuta Karolak – przedstawiciel związków zawodowych (Solidarność)
  10. Małgorzata Nowak - przedstawiciel związków zawodowych ( ZNP)

 

§ 2.

Komisja w dniu 6 października 2016 r. wyda opinie, a następnie przedstawi propozycje odnośnie przyznania nagród i ich wysokości Burmistrzowi Rogoźna, który po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji podejmie ostateczne decyzje.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam zastępcy burmistrza - pełnomocnikowi do spraw oświaty.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf