Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XLIII/298/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna

Uchwała Nr XLIII/298/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna

 

                Na podstawie art.10 ust 2 i art. 18 ust.1  ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.167 ust.2 pkt 5 i art.175 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (j.t.  z 2005r. Dz.U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami),

 

 Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   Wyraża się zgodę na przekazanie środków finansowych z budżetu gminy na 2009 rok w kwocie 40.000 zł dla Powiatu Obornickiego, z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

 

§ 2.   Upoważnia się Burmistrza Rogoźna do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Gminą Rogoźno a Powiatem Obornickim w sprawie udzielenia pomocy, o której mowa w § 1.

 

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/298/2009

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 sierpnia 2009 roku

 

         W związku z rezygnacją zadania pn. przebudowa drogi powiatowej 2023P Gościejewo – Karolewo i 2020P Karolewo – Ryczywół, przekazuje się kwotę  40.000 zł na budowę chodnika w miejscowości Wełna.

Wniosek uznaje się za społecznie zasadny.

 

 

 

drukuj pobierz pdf