Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXI/293/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej

UCHWAŁA Nr XXXI/293/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2016r.

 

w sprawie opłaty prolongacyjnej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 446 z późn. zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j : Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 30% stawki odsetek za zwłokę, ogłoszonej na podstawie art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja  podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/111/2003 r. Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia prolongacyjnej (Dz.Urz. Woj. Wlkp. Nr 201 poz. 3917 z dnia 17.12.2003 r.)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie:

W związku ze zmianą przepisów o sposobie obliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności oraz zaległości podatkowych Rada Miejska w Rogoźnie zmienia uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej.

 

drukuj pobierz pdf