Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXI/295/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

UchwałA Nr XXXI/295/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 października 2016 r.

 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2017 roku do kwoty 32,00 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

 


U Z A S A D N I E N I E do Uchwały XXXI/295/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2017.

Cena skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2017 została obniżona do 32,00 zł. Projekt uchwały, w której podana była cena 32,00 zł został wysłany do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Obornikach celem zaopiniowania. Postanowieniem Nr Pod/1/2016/Oborniki z dnia 24 października 2016r. w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie dotyczącej obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego otrzymaliśmy opinię pozytywną.

 

drukuj pobierz pdf