Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działki nr1416/1 i 1416/2 w Rogoźnie

Burmistrz  Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW
Przedmiot zbycia
Cena i warunki sprzedaży
Uwagi
1
2
3
4
5
 
6.
1.
ul. II Armii Wojska Polskiego 7 m. Rogoźno
/ obręb ROGOŹNO
1416/1 o pow.811m2
i 1416/2 o pow.407m2
KW PO1O/00037853/5
 
lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej 47,27m2,położony na parterze, z przynależnym pomieszczeniem o pow. 18,46m2,udział do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku iurządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 6573/36508 oraz udział do działek nr: 1416/1 i 1416/2 o łącznej pow.1.218m2 wynoszący 6573/36508.
- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno - Uchwała  Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.
-  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem  MU – tereny  o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej.
- działka objęta jest decyzją Burmistrza Rogoźna nr GPiM.7331-8-16/06 z dn. 11.01.2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu  gminnym  polegająca na:
a) przebudowie sieci cieplnej, napowietrznej na preizolowaną na odcinku od komory K-1 do odgałęzienia do Szkoły Podstawowej nr 3,
b) rozbiórce istniejącej estakady napowietrznej.
cena sprzedaży lokalu mieszkalnego pom. przynależnego i udziału do działek gruntu,
wynosi 77.502,00zł brutto
cena z uwzględnieniem nakładów remontowych
wynosi 65.363,00zł
i płatana jest przed zawarciem umowy notarialnej
sprzedaż następuje na rzecz najemcy
sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.710 z późn. zm.).
 
 - w dziale III księgi wieczystej KW PO1O/00037853/5 wpisane są służebności przesyłu na rzecz:
a)  Aquabellis Sp. z o. o.,
b)  Megawat Sp. z o. o .
obciążające zbywane działki gruntu nr: 1416/1 i 1416/2.

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 02 listopada 2016 r. do dnia 23 listopada 2016 r. Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 ww. ustawy upływa z dniem 14 grudnia 2016 r.

Rogoźno, dnia 02 listopada 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf