Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.294.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 listopada 2016 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.), art.3051, 3053, 3054 i art.285 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.380 z późn. zm.), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp, poz.3114 z dn. 02.05.2016r.),   

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu, na czas nieokreślony, na rzecz „AQUABELLIS” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, 64-610 Rogoźno obciążającą działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 112o pow.1,28ha, położoną w Parkowie, gm. Rogoźno (obręb PARKOWO), objętą księgą wieczystą KW PO1O/00025706/3, w przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków „Parkowo nr 2” uwidocznionych na załączonej do niniejszego zarządzenia mapie, polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu do części ww. gminnej działki odpowiednich służb Aquabellis Sp. z o.o. w celu umożliwienia prowadzenia prac budowlano – montażowych, eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych w przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wraz z prawem wstępu na przedmiotową działkę objętą przedmiotową służebnością odpowiednich służb spółki Aquabellis na okoliczność wykonywania niezbędnych napraw i konserwacji.

 

§2.

Nieodpłatną służebność przesyłu ustanawiam do części działki nr 112  w pasie o szerokości 4 m mierzonych od osi sieci wodociągowej / kanalizacji sanitarnej ścieków po 2 m z każdej ze stron osi sieci oraz po 2 m wokół obiektu przepompowni ścieków.

 

§3.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ustanawiającej nieodpłatną służebność przesyłu ponosi Gmina Rogoźno.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf