Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 154/2009 z dnia 09 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-154/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 9 września 2009r.

 

w sprawie sprzedaży  nieruchomości użytkownikowi wieczystemu.

 

 

Na podstawie art.32, art.69 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami) w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 3, § 9 ust. 1-3 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.  Przystępuję do sprzedaży działki nr 942/2 o pow. 438m2 położonej w Rogoźnie przy ul.  Wyszyńskiego objętej księgą wieczystą nr KW  22500, urządzoną i prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych, ustanowionego decyzją Nr 7/94  Zarządu Gminy Rogoźno z dnia 22 lipca 1994r.

 

§2. Nabywcy na podstawie art. 41w związku z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami) ponoszą 22% podatek od towarów i usług.

 

§3. 1. Cenę prawa własności działki nr 942/2 o pow. 438m2 , ustalam na kwotę brutto 12.868,56 zł słownie: dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześc groszy, co stanowi różnicę między :

 

a)       wartością praw własności wynoszącą 27.725,00zł

b)       wartością prawa użytkowania wieczystego wynosząca 17.177,00zł

 

powiększoną o 22% podatek od towarów i usług.

 

§3. 2. Cenę ustalono na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym.

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponoszą nabywcy w kwocie brutto 644,16zł.

 

§5. Koszty umowy notarialnej ponoszą nabywcy.

 

§6. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

§7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf