Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 156/2009 z dnia 14 września 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-156/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 wrzesnia 2009 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze rokowań oraz ustalenia ceny wywoławczej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), oraz art.39 ust.1 i art.67 ust.2 pkt 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zmianami),w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.), oraz uchwały nr XXXIII/224/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1. Po przeprowadzeniu z wynikiem negatywnym  przetargów nieograniczonych - pierwszego w dniu 18.05.2009r i drugiego w dniu 11.08.2009r w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kościuszki w Rogoźnie, złożonej z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 1518/22 objętej księgą wieczystą nr KW 24671 i 1519/12 objętej księgą wieczystą nr KW 27886 o łącznej pow.90m2, nie wykazujące obciążeń.

Przystępuję do rokowań na zbycie w/w nieruchomości.

 

§2. Cena wywoławcza w drugim przetargu  wynosiła 13.680,00 zł

 

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto.

 

§3. Nabywca na podstawie art. 41 w związku z art.2 pkt 6  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami)  ponosi 22% podatek od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§4. Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca w kwocie brutto  4.621,36 zł.

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf