Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 306/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.306.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 listopada 2016 r.

 

w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.. 1774 z późn. zm,), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z  2016 r. poz. 446 ) w związku z § 2ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5, § 14 ust.7 uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 3114 z 2 maja 2016  r.

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Oddać w dzierżawę

  1. a) działkę nr 97 o powierzchni 0,14 hado 31.08.2017, objętą księgą wieczystą PO1O/00025429/7, położoną w Budziszewku, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 0,91 q żyta.
  2. b) działkę nr 106 o powierzchni 2.0900 hado 31.08.2017, objętą księgą wieczystą PO1O/00024344/0, położoną w Garbatce, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 5,1 q żyta.
  3. c) część działki nr 95 o powierzchni 1,96 hado 31.08.2017, objętą księgą wieczystą PO1O/00025707/0, położoną w Tarnowie, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 4,35 q żyta.
  4. d) część działki nr 95 o powierzchni 1,40 hado 31.08.2017, objętą księgą wieczystą PO1O/00025707/0, położoną w Tarnowie, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 2,57 q żyta.
  5. e) działkę nr 86 o powierzchni 0,24 hado 31.08.2017, objętą księgą wieczystą PO1O/00025429/7 położoną w Budziszewku, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 1,56 q żyta.
  6. f) część działki nr 178 o powierzchni 0,56 ha i cz. działki nr 143/1 o powierzchni 0,24 ha, objętych księgą wieczystą PO1O/00026461/0do 31.08.2017,  położonych w Owieczkach, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 4,37 q żyta.
  7. g) część działki nr 178 o powierzchni 0,23 ha, cz. działki nr 143/1 o powierzchni 0,06 ha, działkę nr 176 o powierzchni 0,70 ha i działkę nr 142/1 o powierzchni 0,28 ha, objętych księgą wieczystą PO1O/00026461/0 do 31.08.2017, położonych w Owieczkach, stawka czynszu dzierżawnego
  8. w stosunku rocznym wynosi 5,64 q żyta.
  9. h) działkę nr 137 o powierzchni 0,42 ha, działkę nr 138 o powierzchni 0,56 ha, działkę nr 140 o powierzchni 0,54 ha i działkę nr 141 o powierzchni 0,43 ha, objętych księgą wieczystą PO1O/00026461/0, położonych w Owieczkach, stawka czynszu dzierżawnego w stosunku rocznym wynosi 11,02 q żyta.

 

§ 2.

Nieruchomości wykazane w §1 przeznaczone są na działalność rolniczą i stanowią własność Gminy.

 

§ 3.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- Nieruchomości-oferty / wykazy nieruchomości – sprzedaż, najem, dzierżawa.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf