Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 307/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno

Zarządzenie Nr OR.0050.1.307.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 16 listopada 2016 r.

 

w sprawie: oddania w nieodpłatne użyczenie nieruchomości, stanowiącej mienie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2 pkt 5, uchwały nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno,

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

  1. Postanawia się o przekazaniu w użyczenie na czas oznaczony, licząc od dnia 18 listopada 2016 roku do 31 grudnia 2018 r. lokalu użytkowego o powierzchni 72,84 m2, zlokalizowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 5 w Rogoźnie, na piętrze (działka 2358/7), który będzie wykorzystywany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Rogoźnie przy ul. Kościuszki 41B, na realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2.1 WRPO.
  2. Szczegółowe warunki użyczenia lokalu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Rogoźno a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf