Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Obwieszczenie Burmistrza Rogoźna z dnia 28.11.2016 r. (GRO.6220.16.2016.RB)

GRO.6220.16.2016.RB

Rogoźno, dnia 28.11.2016r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Rogoźna działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353) zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2016 roku wpłynął wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko Zakładu Wylęgu i Hodowli Drobiu Paweł Krzeczkowski, działający przez Pełnomocnika Pana Tomasza Świderskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie fermy kurzej ( stado reprodukcyjne- 452,8 DJP po rozbudowie) w miejscowości Grudna, Gmina Rogoźno, działki ew. 70/7, 70/6 obręb Grudna. Mając na uwadze, że przedsięwzięcie zaliczone jest zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016r., poz. 71) do przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu jest wymagane, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Rogoźna, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Obornikach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W toku prowadzonej procedury wpłynęło uzupełnienie przedstawionego raportu wraz z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w pok. Nr 17 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2 w godzinach pracy.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji.

 

drukuj pobierz pdf