Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 315/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.315.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 02 grudnia 2016 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie art.37 ust.1, art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.), w związku z §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1490),

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Powołuję komisje przetargową, w celu przeprowadzenia w dniu 06 grudnia 2016 r. I przetargów nieograniczonych ustnych na sprzedaż:

  1. prawa własności działki, położonej w Rogoźnie przy Pl. Karola Marcinkowskiego 10 (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1813/5 o pow.383m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00027469/3,
  2. prawa własności działek, położonych w Rogoźnie przy ul. Południowej i projektowanej ul. Szafirowej (obręb ROGOŹNO), w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2422/6 o pow.895m2 i 2422/10 o pow.891m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00026122/2,

w składzie:

  1. Roman Piątkowski - Przewodniczący 
  2. Marta Olęderek - członek
  3. Iwona Ostrowska - członek

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf