Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2016: Zarządzenie Nr 322/2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.322.2016

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 grudnia 2016 r.

 

w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/288/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/3, 196/3, 195/11 i 196/9, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno wchodzących w skład drogi wewnętrznej,

zarządzam,  co następuje:

 

§1.

Nabyć na mienie Gminy Rogoźno w drodze umowy sprzedaży prawo własności działek gruntu, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno (obręb STUDZIENIEC) oznaczonych ewidencyjne nr:

  1. 195/3 i 196/3 o łącznej pow.506m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00037117/4,
  2. 195/11 i 196/9 o łącznej pow.1.101m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00038142/5, 

wchodzących w skład drogi wewnętrznej, stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

 

§2.

Nabycie ww. działek gruntu następuje za kwotę 15,00zł (słownie: piętnaście złoty 00/100).

 

§3.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf