Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji : Zawiadomienie o terminie XXXIV Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

ZAPROSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 201 r., poz. 446) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXIV Sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 14.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4, 64-610 Rogoźno.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji  VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Podjęcie uchwał okołobudżetowych:
  1. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
  2. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,
  3. w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego,
  4. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Ryczywół,
  5. w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2017 rok,
  6. w sprawie dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 – 2026.
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 – 2026,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 - 2026,
  3. dyskusja nad projektem uchwały,
  4. głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 – 2026:
   • głosowanie autopoprawek,
   • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
   • głosowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 – 2026.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  budżetu Gminy Rogoźno na rok 2017.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na rok 2017,
  3. odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,
  4. odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,
  5. przedstawienie stanowiska Burmistrza Rogoźna w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji stałych Rady Miejskiej,
  6. dyskusja nad projektem budżetu,
  7. głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok:
   • głosowanie autopoprawek,
   • przedstawienie i głosowanie poprawek radnych do uchwały,
   • głosowanie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na rok 2017.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy na 2017 rok:
  1. Rady Miejskiej w Rogoźnie,
  2. Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,
  3. Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury,
  4. Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok,
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026,
  3. ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy i wnioski.
 15. Zakończenie.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Henryk Janus

 

drukuj pobierz pdf