Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - działka nr 438/8 w Rogoźnie

Burmistrz Rogoźna

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW
Przeznaczenie nieruchomości
Cena i warunki sprzedaży
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
Rogoźno
 ul. Różana
/ obręb ROGOŹNO
438/8 o pow.48m2
i 438/12 o pow.212m2
KW PO1O/00024671/1
- na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz.199 ze zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Rogoźno uchwalony Uchwałą Nr XXII/155/92 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17.06.1992 r. ogłoszoną w Dz. Urzęd. Woj. Pilskiego Nr 9, poz.97 z dnia 26.10.1992 r. obowiązywał do dnia  31.12.2003 r.
- w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Rogoźna uchwalonym Uchwałą Nr XXIV/165/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 30.04.2008r. ze zmianą z dnia 25.11.2009 r. uchwaloną Uchwałą Nr XLVI/324/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie działka gruntu nr 438/6 i 438/14położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny o wiodącej funkcji mieszkaniowo-usługowej, 
- działka 438/8 i 438/12 objęte są decyzją Burmistrza Rogoźna nr GPiM.7331-1-3/10 z dn. 29.03.2010 r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji ścieków sanitarnych wraz z pompowniami, rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie oraz budowie separatorów na istniejących wlotach kanalizacji deszczowej do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno”.
sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 434
cena sprzedaży przed udzieleniem bonifikatywynosi 9.000,00zł
cena po zastosowaniu 50% bonifikaty wynosi
 4.500,00zł brutto
sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm).
- bonifikata od ceny sprzedaży udzielona  na podstawie Uchwały Nr XXXIII/308/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dn. 29.11.2016 r.,
- działka 438/8 obciążona jest odpłatną służebnością przesyłu na rzecz Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu dotyczącą posadowionego na ww. działce podziemnego gazociągu,
- działki nr: 438/8 i 438/12  obciążone są nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz Aquabellis Sp. z o.o. z siedzibą w Rogoźnie,  dotyczącą sieci kanalizacji sanitarnej,
- przez działkę 438/12  przebiega podziemna sieć kanalizacji sanitarnej, gazociągowa i podziemna linia telekomunikacyjna,

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 16 grudnia 2016 r. do dnia 09 stycznia 2017 r.

Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 30 stycznia 2017 r.

Rogoźno, dnia 16 grudnia 2016 r.

 

drukuj pobierz pdf