Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na 2017 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.11.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 30 stycznia 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia planu kontroli zarządczej na 2017 rok

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 18 ust. 1 i ust. 2 Regulaminu kontroli zarządczej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wprowadzonego zarządzeniem nr OR.0050.1.73.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 kwietnia 2011 r.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuję plan kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie i jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno na 2017 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu specjaliście ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik  nr 1 do Zarządzenia Burmistrza z dnia 30 stycznia 2017 r. Nr OR.0050.1.11.2017

 

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ ZARZĄDCZĄ

1.
Urząd Miejski, Rogoźno
2
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Rogoźno
3
Zakład Administracyjny Mienia Komunalnego, Rogoźno
4
Rogozińskie Centrum Kultury, Rogoźno
5
Centrum Usług Wspólnych, Rogoźno
6
Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka, Rogoźno
7
Przedszkole nr 2ul. Seminarialna 11, Rogoźno
8
Przedszkole Samorządowe „Słoneczne Skrzaty" Parkowo
9
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Olimpijczyków Polskich, Rogoźno
10
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, Rogoźno
11
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Budziszewko
12
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół ,Gościejewo
13
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół, Parkowo
14
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, Pruśce
15
Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,Rogoźno
16
Gimnazjum w Zespole Szkół, Gościejewo
17
Gimnazjum im. Józefa Wybickiego w Zespole Szkół, Parkowo
18
Centrum Integracji Społecznej, Rogoźno
19
Aquabellis, Sp. z o.o., Rogoźno
20
Megawat, Sp. z o.o., Rogoźno

 

Plan  kontroli zarządczej na 2017 r.

Lp.
Przedmiot kontroli
Podmiot kontrolowany
Termin realizacji podany w kwartale
1
Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, informacji
Gimnazjum w Zespole Szkół, Gościejewo
I KWARTAŁ
2
Archiwizacja dokumentów
w jednostkach oświatowych
Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego,Rogoźno
Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Zespole Szkół ,Gościejewo
3
Mienie komunalne i gospodarka nieruchomościami w tym;
ocena w zakresie zapewnienia mieszkań komunalnych
Urząd Miejski Rogoźno
Zakład Administracyjny Mienia Komunalnego, Rogoźno
II KWARTAŁ
4
Zasadność,       efektywność wydatkowania   środków publicznych przez Fundacje na zadanie realizowane wg zawartej umowy z Gminą Rogoźno w zakresie realizacji zadania publicznego
Fundacja Pomocy Niepełnosprawnym „Dar Rogoźna”
5
Prawidłowe wykorzystanie gminnej dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole
Niepubliczne Przedszkole „Przemysław” Rogoźno
III  KWARTAŁ
6
Realizacja  poleceń wyjazdów służbowych oraz używania prywatnych samochodów  do celów służbowych w placówkach oświatowych
Placówki oświatowe obsługiwane przez CUW
IV  KWARTAŁ
7
Kontrola stanowiskowa -prawidłowość, terminowość obsługi powierzonych spraw pracownikowi Urzędu Miejskiego
Urząd Miejski Rogoźno
8
Zasady wydawania aktów prawa miejscowego w tym;
wydawanie zarządzeń  organu wykonawczego Gminy Rogoźno
Urząd Miejski Rogoźno
9
Inne kontrole pozaplanowe zlecone w roku kalendarzowym na wskutek różnych zdarzeń, interwencji.
Jednostki organizacyjne Gminy
I,II,III,IV
KWARTAŁ
10
Planowane czynności doradcze, szkolenia
wgupoważnień Burmistrza Rogoźna pracownicy Urzędu, podmiot zewnętrzny;
plan szkoleń przygotowany przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
I,II,III,IV
KWARTAŁ
Terminy i obszary przedmiotu realizacji kontroli zarządczej oraz przeprowadzanie innych kontroli pozaplanowych w roku kalendarzowym 2017 zlecanych upoważnieniem Burmistrza Rogoźno mogą ulec zmianie na wskutek różnych nieprzewidzianych zdarzeń, sytuacji.

 

 

drukuj pobierz pdf