Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Wykazy nieruchomości na sprzedaż / dzierżawę / użyczenie: Wykaz nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - działki nr 48/7 i 48/8 w Nienawiszczu

 

 

Wykaz

Nieruchomości położonych na terenie gminy przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Lp.
Położenie
Przedmiot zbycia (nr działki, pow. w m2) nr KW
Przeznaczenie zgodnie z planem
Cena i warunki sprzedaży
Uwagi
1
2
3
4
5
6
1.
NIENAWISZCZ
gm. Rogoźno
(obręb NIENAWISZCZ)
48/7 o pow.671m2
48/8 o pow.869m2
KW PO1O/00035358/1
brak planu
zbywane działki objęte są decyzją  o warunkach zabudowy nr GPiM.7331-125/10 z dn. 03.11.2010 r. – budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, budowa trzech zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe na terenie działki o nr ewid.48/1 (nr ewid. działki przed podziałem, w wyniku którego powstały między innymi działki nr 48/7 i 48/8) oraz budowa dwóch zjazdów z drogi o nr ewid. działki 68/1 i budowa jednego zjazdu z drogi o nr ewid. działki 48/2 położonej w miejscowości Nienawiszcz.
przedmiotowe działki położone są w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”
Cena wywoławcza wynosi
działki nr 48/7 25.000,00zł netto
działki nr 48/8 30.000,00zł netto
Nabywca na podstawie art.1 pkt 23 ustawy z dnia 01 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.2024) ponosi 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.
- dla zbywanej działki nr 48/8 zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa przechodu i przejazdu celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej. Koszt ustanowienia powyższej służebności ponosi nabywca działki.

Wykaz niniejszy sporządzono zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z późn.  zm.) i podano do publicznej wiadomości przez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego na okres 21 dni tj. od dnia 09 marca 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r. Termin  złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1, punkt 1 i 2 ww. ustawy upływa z dniem 21 kwietnia 2017 r.

Rogoźno, dnia 09 marca 2017 r.

 

drukuj pobierz pdf