Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXXVI/346/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXVI/346/2017

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.   poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XXVII/259/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2016 r. poz. 4107) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.   Udziela się dotacji celowej z budżetu Gminy Rogoźno w wysokości 27.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu posadzki z kamienia naturalnego w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha  Świętego w Rogoźnie.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/346/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2017 roku

 

Z troski o utrzymanie substancji zabytkowej położonej na terenie Gminy Rogoźno przez właścicieli obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku gminy, dofinansowanie remontu posadzki z kamienia naturalnego jest zasadne. Środki finansowe na realizację zobowiązania znajdują pokrycie na dzień sporządzenia uchwały w planie finansowo – rzeczowym Urzędu Miejskiego na rok 2017,  Dział 921, Rozdział 92120, § 2720.

 

drukuj pobierz pdf