Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.314.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rogoź

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.54.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 17 marca 2017 roku

 

zmieniające zarządzenie nr OR.0050.1.314.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rogoźno i jej jednostkach organizacyjnych

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 roku (C-276/14), uchwałą Naczelnego Sądu z dnia 26 października 2015 roku (sygn. akt: I FPS 4/15) oraz ustawą z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1454 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

W załączniku nr 2 do Zarządzenie nr OR.0050.1.314.2016 Burmistrza Rogoźna z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) w Gminie Rogoźno i jej jednostkach organizacyjnych, dokonuje się zmiany zapisu § 6 ust. 15, który otrzymuje brzmienie:

„§ 6 ust. 15 Jednostki organizacyjne wpłacają obliczoną kwotę podatku VAT (zgodnie z deklaracją cząstkową VAT-7), która jest wynikiem rozliczenia podatku przez Jednostki Organizacyjne za dany miesiąc do 15 –tego dnia następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia za wyjątkiem zakładów budżetowych, które wpłacają kwotę podatku VAT do dnia 20 stycznia roku następnego”.

 

§ 2.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf