Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2017: Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Rogoźna z dnia 15 marca 2017 w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.49.2017

Burmistrza Rogoźna

z dnia 15 marca 2017 r.

 

w sprawie nabycia na mienie Gminy Rogoźno nieruchomości gruntowej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/334/2017 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 1987/1, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej, zarządzam, co następuje:

 

§1.

Nabyć na mienie Gminy Rogoźno w drodze umowy sprzedaży prawo własności działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1987/1 o pow.1,1571 ha, położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej (obręb geodezyjny ROGOŹNO), wchodzącej w skład Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Przemysława, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00038279/4, stanowiącą własność Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

 

§2.

Nabycie ww. działki gruntu następuje za łączną kwotę 184 500,00zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złote 00/100).

 

§3.

Koszty umowy notarialnej ponosi Gmina Rogoźno.

 

§4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf